• Legitymacja szkolna

   • Procedura wydawania legitymacji szkolnej

    Uczeń nowo przyjęty ma możliwość wyrobienia legitymacji szkolnej, która jest bezpłatna.

    W tym celu składa w sekretariacie aktualne zdjęcie opisane na odwrocie danymi: imię i nazwisko, klasa. Zdjęcie powinno być na jasnym tle.

    Ważność legitymacji należy potwierdzić w sekretariacie w każdym roku szkolnym najpóźniej do 30.09.

     

    Procedura wydawania duplikatu legitymacji szkolnej

    W momencie zgubienia, zniszczenia legitymacji szkolnej rodzice ucznia zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wraz z aktualnym zdjęciem w sekretariacie szkoły. Do wniosku należy dołączyć zniszczoną legitymację lub dokument potwierdzający zgubienie oraz potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

    numer rachunku bankowego odbiorcy:  16 1240 1330 1111 0010 6084 6300

    nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach

    kwota opłaty: 9 zł 

    w tytule przelewu: wydanie duplikatu legitymacji szkolnej imię i nazwisko ucznia

    Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie szkoły (patrz poniżej: pliki do pobrania).