• Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025

      

     Od dnia 13.02.2024 r. od godz. 08.00 do 29.02.2024 r. do godz. 15.00 zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych pod adresem sp-tychy.nabory.pl/.Tutaj zmieszczone są również szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące rekrutacji.

     Rodzice będą mogli wprowadzić do systemu dane dziecka i dokonać rejestracji zgłoszenia (dzieci z obwodu szkoły) lub wniosku (dzieci spoza obwodu) o przyjęcie do klasy I w szkole podstawowej. Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole.

     Zapisu można dokonać także w sekretariacie szkoły.

     Harmonogram rekrutacji

     Etap rekrutacji

     Termin

     Przyjmowanie zgłoszeń / wniosków

     od 13 lutego 2024 roku

     od godz. 8:00

      do 29 lutego 2024 roku

     do godz. 15:00

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

     22 marca 2024 roku

     do godz. 14:00

     Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły.

     do 3 kwietnia 2024 roku

      do godz. 12:00

     Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

     3 kwietnia 2024 roku

     do godz.15:00

      

     Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach położona jest w południowej części osiedla "A", w sąsiedztwie zrewitalizowanego Placu Świętej Anny oraz nowej siedziby Prokuratury Rejonowej. Szkoła objęta jest monitoringiem wizyjnym, w skład, którego wchodzi 16 kamer zewnętrznych i wewnętrznych. Dwupiętrowy budynek szkoły powstał w 1954 roku i jest obiektem zabytkowym. Wszystkie sale lekcyjne mają okna zwrócone na południe, co zapewnia nasłonecznienie sal w czasie całodniowego pobytu dzieci w szkole. W ostatnich latach przeprowadzono szereg inwestycji, które pozwoliły na całkowitą modernizację budynku m. in.: kompleksowa wymiana sieci elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz malowanie pomieszczeń, a także odnowienie elewacji. Uczniowie uczą się w 15 oddziałach ogólnodostępnych. Średnia liczna dzieci w klasach oscyluje w granicach 16-18 osób, co pozwala na indywidualizację pracy z uczniem. W myśl nowej misji "My dla siebie i innych w Tychach, Polsce i Europie" angażujemy się i braliśmy udział w akcjach i programach miejskich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Przez szereg lat uczestniczyliśmy w programie e-Twinning oraz Comenius. W ramach współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Polsko-Amerykańską Fundacją PAPA realizowaliśmy program "Laboratoria praktyk edukacyjnych" i otrzymaliśmy, jako druga szkoła w Polsce tytuł "Szkoła SUS - Rozwijanie uczenia i nauczania" oraz jako pierwsza szkoła w Polsce tytuł lidera RUN. Uzyskaliśmy również szereg certyfikatów: "Szkoła z klasą" i "Szkoła z klasą 2.0", "Szkoła odkrywców talentów", "Szkoła bez przemocy", "Klub szkół UNICEF". Podejmujemy liczne działania w zakresie profilaktyki - program "Smak życia, czyli debata o dopalaczach", "Trzymaj formę!", program profilaktyczny "eMOCje", akcja "Zdrowy ząb", ogólnopolskie programy: "Program dla szkół" (w ramach, którego uczniowie klas 1-5 otrzymują mleko oraz owoce i warzywa), "Zdrowo jem, więcej wiem", "Cyfrowobezpieczni", "Bezpieczna Szkoła Cyfrowa". Szkoła aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego i mieszkańców osiedla A we współpracy z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej. Między innymi w bieżącym roku realizujemy z Fundacją projekty o charakterze proekologicznym i związane z ochroną środowiska. Zostaliśmy dwukrotnie wyróżnieni nominacją do tytułu Społecznik Roku kategoria Instytucja, a nasz uczeń w kategorii Osoba. Ponadto, jako jedyna szkoła w Tychach bierzemy udział w projekcie Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA).

     Szkoła ma

     • 7 sal lekcyjnych dla klas starszych, w tym pracownię komputerową, pracownię do nauki języków obcych, pracownię fizyczno-chemiczną oraz pracownię geograficzno-bilogiczną,
     • 3 sale do edukacji wczesnoszkolnej,
     • salę gimnastyczną i salkę do zajęć gimnastyki korekcyjnej,
     • bibliotekę szkolną,
     • świetlicę szkolną,
     • nowocześnie wyposażony gabinet pielęgniarki,
     • gabinet pedagoga i psychologa szkolnego,
     • boiska do siatkówki i koszykówki ze sztuczna nawierzchnią,
     • boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem,
     • plac zabaw.

     Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w nowe szafki, ergonomiczne stoliki i krzesła oraz liczne i różnorodne pomoce dydaktyczne. W każdej sali uczniowie mają do dyspozycji tablicę lub monitor interaktywny, dodatkowe dwie sale zostały wyposażone w podłogi interaktywne - Smart Floor oraz Magiczny Dywan. Wzbogaciliśmy naszą bazę dydaktyczną w szereg pomocy zakupionych w ramach dofinansowania pracowni przyrodniczych, a w szczególności Wirtualne Laboratorium "Empiriusz", dysponujemy również pracownią Wirtualnej Rzeczywistości pozyskaną w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".
     Przed i po zajęciach lekcyjnych zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach od 6:30 do 17:00. Istnieje także możliwość wykupienia tanich i smacznych obiadów przygotowywanych na miejscu, w szkolnej kuchni. Każdy uczeń dysponuje własną szafką ubraniową, w której może również pozostawiać część przyborów szkolnych. Wszystkie dzieci, które wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej, są objęte pomocą adekwatną do indywidualnych potrzeb w ramach różnorodnych zajęć. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w urozmaiconych zajęciach pozalekcyjnych oraz wyrównujących lub rozwijających szanse edukacyjne. W chwili obecnej w klasach pierwszych realizowana jest innowacja pedagogiczna "W drodze po zdrowie", a w klasie drugiej  innowacja "Loving English". Uczniowie klas drugich i trzecich uczestniczą w nieodpłatnych zajęciach nauki pływania na pływalni miejskiej i Wodnym Parku Tychy. Kładziemy nacisk na rozwijanie twórczego myślenia, wyrabiania analitycznego podejścia do otaczającej rzeczywistości, umiejętności bezpiecznego posługiwania się komputerem i bezpiecznego korzystania z Internetu oraz różnego rodzaju zajęcia ruchowe, co ma szczególne znaczenie przy występujących obecnie wśród dzieci wadach postawy. Otaczamy swoich wychowanków życzliwą opieką. Tworzymy bezpieczną atmosferę z powodu kameralnej wielkości szkoły, w której żaden uczeń nie jest anonimowy sprzyjającą.
     Realizacja tych działań jest możliwa dzięki pracy wysokowykwalifikowanej i doświadczonej kadry pedagogicznej.
     Lokalizacja szkoły z dala od ruchliwych ciągów komunikacyjnych zapewnia uczniom bezpieczną drogę do i ze szkoły. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwa również opiekun przy przejściu przez jezdnię.