• Stołówka szkolna

    •  

     Wpłaty za obiady

     należy dokonać do 15 dnia każdego następnego miesiąca (data wpływu na konto szkoły)

     numer rachunku bankowego odbiorcy:  16 1240 1330 1111 0010 6084 6300 

     nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach

     w tytule przelewu: wpłata za obiad / imię i nazwisko dziecka / klasa / za miesiąc

      

     Informacja o wysokości należności za obiady

     uzyskają Państwo logując się do systemu pod adresem: https://www.mobiportal.pl

     Hasła dostępu do systemu otrzymali Państwo na adresy mailowe podane w umowie.

     W razie jakichkolwiek problemów prosimy zgłaszać się do Pani Intendent telefonicznie (32) 227-32-86, 887-467-333 lub e-mailowo obiadysp3tychy@o2.pl.

      

     Odwoływanie obiadów

     Nieobecność dzieci na obiadach należy zgłaszać najpóźniej w bieżącym dniu do godziny 08:15 

     e-mailowo: obiadysp3tychy@o2.pl

     telefonicznie: (32) 227-32-86 ; kom: 887 467 333

     Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie. Jeśli dziecko uczestniczy w wycieczce (wyjściu), to odwołanie obiadu leży po stronie Rodzica.