• Rada Rodziców

   • Prezydium Rady Rodziców

    Przewodniczący: Aneta Bielat

    Z-ca przewodniczącego: 

    Sekretarz: 

     


    NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW:

    Bank Pekao S.A.

    46 1240 1330 1111 0010 9654 4476

     


    Szanowni Państwo!

    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Tychach zwraca się z serdeczną prośbą do absolwentów, przyjaciół, sympatyków szkoły, a także firm, instytucji oraz wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru naszej Szkoły.

    Z okazji rocznicy 65-lecia, w Radzie Rodziców powstała inicjatywa ufundowania sztandaru Szkoły, niestety jego koszt przerasta możliwości finansowe Rady Rodziców. Samodzielna realizacja zadania nie jest możliwa również przez szkołę, ponieważ nie posiada ona środków finansowych na taki cel.

    Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o finansowe wsparcie w zrealizowaniu powyższego przedsięwzięcia. Dla uczniów, nauczycieli i dyrekcji Szkoły ręcznie haftowany sztandar będzie niezwykle ważnym symbolem realizowanej przez nich misji i celów oraz szczytnych wartości. Sztandar uzewnętrzniać będzie jedność i współdziałanie społeczności szkolnej, a także osobiste przywiązanie do niej każdego z nas. Będzie on towarzyszyć uczniom podczas chwil szczególnie ważnych i uroczystych dla Szkoły, jak również dla naszego środowiska lokalnego, Miasta i regionu.

    Uprzejmie prosimy o dobrowolne darowizny na rzecz ufundowania sztandaru naszej Szkoły w wysokości wg Państwa możliwości i uznania.

    Prosimy w tytule przelewu bankowego wpisać "Darowizna na zakup sztandaru".

    Z całego serca dziękujemy za każde wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru oraz realizowanych przez nas działań.

    Łączymy wyrazy szacunku,

    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Tychach