• Świetlica szkolna

    • Wychowawcy świetlicy szkolnej

     mgr Joanna Macoń

     mgr Małgorzata Pytel

     mgr Agnieszka Staroń

     mgr Izabela Dobrowolska

     mgr Izabela Dyrda

     mgr Paulina Zimny

      

      

     Godziny pracy świetlicy szkolnej

     od poniedziałku do piątku w godzinach

     06:30 - 17:00

     telefon: 887 467 334

      

     W celu zapisania dziecka na świetlicę szkolną

     należy wypełnić kartę zgłoszeniową oraz dokument wskazujący osoby upoważnione do odbioru dziecka. 

     Dokument można pobrać osobiście w świetlicy szkolnej oraz ze strony (patrz poniżej: pliki do pobrania).

     Przed podpisaniem dokumentów należy zapoznać się z regulaminem świetlicy szkolnej.

      

     Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej

     Dziecko może być odebrane przez rodziców bądź inne osoby wykazane w karcie zgłoszeniowej.

     Osoby odbierające dziecko powinny posiadać dokument tożsamości w celu weryfikacji.

      

     Działalność świetlicy szkolnej

     W świetlicy szkolnej realizujemy wiele różnych zajęć i aktywności, które mają na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów. Do najpopularniejszych zajęć należą zajęcia plastyczne, czytelnicze, ruchowe, językowe, gry i zabawy, a także odpoczynek i relaks.